Informacja

Informacja

Od 01.01.2017r. obowiązują nowe zasady związane z wydawaniem duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych.

Za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej, pobiera się opłatę w wysokości:

•          9,00 zł – duplikat legitymacji szkolnej

•          26,00 zł – duplikat świadectwa

Opłaty za duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych należy wnosić na rachunek bankowy:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

ul. Aleja Tysiąclecia 12

06-100 Pułtusk

PKO Bank Polski S.A.

41 1020 1592 0000 2502 0263 3030

z dopiskiem

imię i nazwisko ucznia/absolwenta

opłata za  świadectwo/legitymację szkolną;

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemnie stosowne podanie w sekretariacie szkoły.

Do podania należy załączyć:

  1. dowód wpłaty ,
  2. aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
  3. zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu)
  4. oświadczenie o przyczynie utraty legitymacji (w przypadku np. zgubienia, kradzieży).

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe (Dz.U.2015, poz. 783 ze zm.);
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2014, poz. 893 ze zm.).

 

styczeń 2022
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej