Absolwenci

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

ANKIETA

Szanowna Absolwentko/ Szanowny Absolwencie,

W Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego prowadzimy badania dotyczące losów zawodowych swoich absolwentów.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i odesłanie do nas na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie do sekretariatu szkoły.

Badanie ma za zadanie śledzenie losów zawodowych absolwentów, z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w czasie nauki.

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, opinie i stwierdzenia będą dla nas bardzo ważne.

Imię i nazwisko                                             adres e-mail

………………………………………………..               …………………………………………………….

 

1.       Rok ukończenia szkoły

…………..

Rodzaj szkoły:

         Technikum Nr 1

         Zasadnicza Szkoła Zawodowa

         Liceum Profilowane

         Liceum Ogólnokształcące

         Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

2.       Miejsce zamieszkania

 

         Wieś

         miasto do 20 tys. mieszkańców

         miasto od 20-50 tys. mieszkańców

         miasto od 50-100 tys. mieszkańców

         miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

podkreśl właściwą odpowiedź

3.       Studiuję

         Stacjonarnie

         zaocznie

Kierunek i specjalność

 

……………………………….

……………………………….

 

Stopień

         I (licencjackie)

         II(magisterskie)

4.       Pracuję

         Tak

         Nie

Jeśli tak, to:

         W pełnym wymiarze czasu pracy

         W niepełnym wymiarze czasu pracy

         Jestem na stażu

         Praca na umowę zlecenie

         Mam własną działalność

Inne ………………………………………….

5.       Czy jest to praca w wyuczonym zawodzie ?

         Praca zgodna z profilem wykształcenia

         Praca zbliżona z profilem wyksztalcenia

         Brak wyuczonego zawodu

6.       Poprzez jakie źródła szuka lub znazł Pan(i) pracę?

         Biuro karier

         Miejsce praktyki

         Ogłoszenia w Internecie

          Urząd Pracy

         Sieć kontaktów/znajomych

         Ogłoszenia w prasie

         Targi Pracy

         Inne …………………………………………..

Zaznacz tylko jedną odpowiedź

7.       Gdyby Pan(i) miał(a) dokonać ponownie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, to ….

         Wybrał(a)bym tę samą szkołę i profil

         Nie wiem/ trudno powiedzieć

         Wybrał(a)bym jeszcze raz tę samą szkołę, ale zmieniłbym kierunek wykształcenia ( proszę podać jaki kierunek)

………………………………………………………………

8.       Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) na kontynuowanie nauki?

( prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe dla Pana(i) odpowiedzi).

         Zwiększenie swoich szans na rynku pracy

         Wymóg pracodawcy konieczny do awansu zawodowego

         Chęć poszerzenia swoich kwalifikacji i wiedzy w związku z wykonywaną pracą

         Chęć posiadania wyższego wykształcenia

         Przedłużenie „młodości”

         Poznanie nowych ludzi

         Brak pracy po ukończeniu szkoły

         Inne powody (proszę napisać, jakie)  …………………………………………………………..

         Nie wiem/ trudno powiedzieć

 

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę moich danych osobowych oraz na umieszczenie ich w informatycznej bazie danych, stworzonej na potrzeby realizacji badania pt.: „Badanie losów absolwentów”, polegającego na poznaniu losów zawodowych absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia. Dane osobowe podaje dobrowolnie, zgodnie z art. 7, pkt.5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

………………………………                                                                                                   ………………………………………

   ( miejsce, data)                                                                                                                  (czytelny podpis)

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej