Książka paszportem do lepszej przyszłości

Harmonogram i zakres działań przeprowadzonych w ramach projektu „Czytam, więc jestem”

- cykl spotkań metodycznych ( luty-marzec);

- cykl wieczorków literackich i Szkolnego Klubu Dyskusyjnego (cykliczne spotkania raz w miesiącu od października do czerwca);

- konkursy czytelnicze (luty-maj);

- ,,Spotkania z ludźmi książki’ (listopad-kwiecień);

- spotkanie kulturalne pod nazwą ,,Jestem bohaterem książki”(grudzień-luty);

- finał całego przedsięwzięcia połączony z konferencją bibliotekarzy, podsumowujący działania zrealizowane w ramach przedsięwzięcia- (czerwiec).

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej