Teraz MY

 TERAZ MY...i  jej dewiza

„ WOLNOŚĆ SŁOWA JEST NICZYM

KIEDY NIE MOŻNA ROZMAWIAĆ „

 

Gazeta szkolna „Teraz My...” wydawana w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku została powołana do życia w grudniu 1995 roku z inicjatywy mgr Hanny Lewandowskiej-nauczyciela podstaw przedsiębiorczości. Jednym z głównych celów gazety szkolnej było i jest informowanie oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Redagowanie gazety przez uczniów jest też jedną z doskonałych form ich samodoskonalenia i samorealizacji. Możliwość swobodnego wypowiadania się przez uczniów na łamach gazety nie tylko doskonali pisemną formę komunikacji interpersonalnej w szkole ale jest również realizacją jednej z najpiękniejszych form demokracji, jaką jest WOLNOŚĆ SŁOWA.

 

Członkowie redakcji gazety szkolnej mają możliwość doskonalenia się w różnych gatunkach dziennikarstwa, zarówno informacyjnych jak i publicystycznych. Oprócz doskonalenia warsztatu dziennikarskiego uczniowie pracujący w redakcji podejmowali i  podejmują ciekawe przedsięwzięcia, akcje i inicjatywy i to nie tylko na terenie szkoły ale również na terenie miasta Pułtuska. W okresie 12 lat istnienia gazety przeprowadzono m.in. następujące działania:

 

- aukcję sprzętu fotograficznego,

- 2 giełdy kwiatowe w ramach działań minibiznesowych;

- akcję „Uczymy się i pracujemy wśród zieleni”;

- 3 wystawy na „Powiatowe Forum Edukacji” ;

- konkurs plastyczny oraz wystawę pokonkursową w Domu Kultury na temat: „Moja Ojczyzna przejrzystym krajem”;

- cztery sondaże wśród uczniów na temat:

 „Co powinno zmienić się w naszym mieście w ciągu najbliższych dziesięciu

   lat?”. (Pisemną analizę wyników przekazano Burmistrzowi Pułtuska w celu

  uwzględnienia potrzeb młodzieży w strategicznym planie rozwoju naszej

 gminy);

 „Jak rozwiązać problem bezrobocia wśród absolwentów polskich szkół

  średnich i wyższych”;

 „Form walki z korupcją”,

 „Za co kocham swój kraj”

- Ranking na najpopularniejszych Polaków

- Szkolną Galerię Uczniów Pozytywnie Zakręconych

- Akcję charytatywną-zbiórkę nakrętek z PVC w powiecie pułtuskim dla 3.5 

 letniego dziecka absolwentki wybudzonego ze śpiączki.

 

Redakcja była również inicjatorem i współorganizatorem

 

 Miejskiego Festiwalu „Europa - Razem Łatwiej”.

 

Ponadto Gazeta Szkolna jest

 

- jednym z inicjatorów utworzenia Szkolnego Klubu Europejskiego „EUROMY”. W ramach współpracy z klubem przygotowała z okazji DNI EUROPY W SZKOLE sesję popularnonaukową nt. „Historia i przyszłość integracji europejskiej” oraz szkolne eliminacje I, II i III Ogólnopolskiej Olimpiady nt. „Zostań Negocjatorem!”, połączone z wystawami nt.:

- „Powiat pułtuski w drodze do Unii Europejskiej”,

- „Co może wnieść powiat pułtuski do Unii Europejskiej”,

(Powyższym uroczystościom towarzyszyło wydanie specjalnych numerów

 gazety w całości poświęconych sprawom integracji europejskiej).

 

 Redakcja również przygotowała wystawy okolicznościowe nt.:

- „Otwieranie drzwi do Wspólnej Europy”,

-   „Pułtusk - Nasza Mała Ojczyzna”,

-  „Unia Europejska”,

-  „Spacerkiem po Europie” ta ostatnia prezentowana była podczas konferencji

 w Gimnazjum nr 3 w ramach Miejskiego Festiwalu Europa – Razem Łatwiej.

 Gazeta była też współorganizatorem

- prareferendum w ramach realizacji programu edukacyjnego na temat: „Unia Europejska Młodzi Głosują”;  

Szkolne Dni Przedsiębiorczości w ramach współpracy ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery tzw. SZOK-iem.

W 2003 roku Redakcja gazety szkolnej TERAZ MY…we współpracy ze Szkolnym Klubem Europejskim EUROMY(4 klubem  w kraju) przygotowała i przedstawiła prezentację multimedialną promującą szkołę i miasto Pułtusk na Międzynarodowym Zjeździe Klubów Europejskich odbywającym się w Business Center Club w Warszawie.

 

W latach 1997-1999 redakcja wydawała mini informator o szkole dla kandydatów i uczniów rozpoczynających naukę w Zespole Szkół Zawodowych oraz wydała 3 zeszyty poezji uczniowskiej pt. „POETYCKIE IMPRESJE”.

Z okazji 5-lecia istnienia redakcja zorganizowała jubileuszową imprezę połączoną z wystawą nt. „TWÓRCZY MAŁOLAT” oraz bufetem ekologicznym. W 2006 roku redakcja przygotowała uroczystą akademię szkolną z okazji 10-lecia istnienia gazety oraz jubileuszu 5-lecia istnienia SKE „EUROMY”.

 

Od 2004 roku redakcja gazety szkolnej realizuje z klubem europejskim autorski Program Edukacyjny mgr Hanny Lewandowskiej i mgr Jadwigi Budziszowskiej

 

 „POLSKA SZKOŁA – SZKOŁĄ DEMOKRACJI” .

 

Przy realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć  redakcja współpracowała z:

 

1. Gazetą lokalną Tygodnikiem Pułtuskim

2. Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku

3.  Fundacją Stefana Batorego w Warszawie

4. Centrum Edukacji Obywatelskiej

5. Publiczną Biblioteką im. Joachima Lelewela w Pułtusku

6. Samorządem Szkolnym

      7. Szkolnymi Klubami Europejskimi „EUROMY”,

 „EURLICEK”, ”OMNIBUS”.

 

W 2002 roku na łamy gazety wprowadzono stronę, na której są informacje w języku angielskim, a od 2004 roku również informacje w języku niemieckim i rosyjskim. Z inicjatywy redakcji gazety szkolnej w dniu 6 grudnia 2002r. organizacje młodzieżowe ze szkoły: Samorząd Szkolny oraz Szkolny Klub Europejski „EUROMY” otrzymały od dyrektora szkoły mgr Andrzeja Krawczyńskiego klucze do własnego lokum wyposażonego w komputer i drukarkę /pomieszczenia w którym mogą swobodnie realizować swoje zadania statutowe/.

 

Opiekunami gazety szkolnej oprócz jej inicjatorki mgr Hanny Lewandowskiej są: od 2000roku mgr Jerzy Zarzycki – nauczyciel informatyki, mechaniki i fizyki, od 2002roku mgr Ewa Fabisiak – nauczyciel języka angielskiego, a od 2003roku mgr inż. Anna Kalinowska nauczyciel języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych.

W okresie 13 lat istnienia gazety w pracach redakcji uczestniczyło ponad 150 uczniów. Niektórzy z nich pracowali nawet po 2 lub 3 lata. W redakcji pracowały również rodzeństwa kontynuujące tradycje rodzinne. Ania i Dorota Kowalewskie, Karolina i Piotr Salamon oraz Paweł i Przemysław Rutkowscy. To jest niewątpliwy sukces gazety, podobnie jak to, że jeden z członków redakcji, Grzegorz Świerczewski, ukończył już filologię polską, nadal pisze piękne wiersze, sztuki teatralne i pracuje w szkole jako polonista prowadzący z młodzieżą warsztaty teatralne.

  Niektórzy redaktorzy jak Piotr Salamon pełnili funkcje fotografa i redaktora sportowego w profesjonalnej prasie lokalnej. Kilka osób z redakcji uczestniczyło w warsztatach dziennikarskich a 2 redaktorki ukończyły studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.  Najaktywniejsi redaktorzy za swoją pracę otrzymują od szkoły zaświadczenia, symboliczne nagrody książkowe oraz małe upominki rzeczowe.

Praca w redakcji jest więc dla uczniów szkoły nie tylko zabawą czy ciekawą formą spędzania wolnego czasu, ale jest i może być dla nich bogatym doświadczeniem zawodowym oraz sposobem na ciekawe życie- życie z pasją.

 

Wyróżnienia:

 

Gazeta Szkolna „TERAZ MY...” otrzymała:

 

  ?  Wyróżnienie od Wojewody Ciechanowskiego

· Podziękowanie od Burmistrza Pułtuska za debatę i wybory samorządowe

 ?  Dyplom uznania od dyrektora Zdrowia i Polityki Społecznej w Ciechanowie

· List gratulacyjny od dyrektora szkoły mgr Anny Piotrowicz

· List gratulacyjny od dyrektora szkoły mgr Andrzeja Krawczyńskiego

 

Gazeta Szkolna „TERAZ MY…” nie obchodziłaby swojego pięknego  jubileuszu gdyby nie sympatia, pomoc i wsparcie zarówno w formie rzeczowej jak i pieniężnej wielu osób. To dzięki nim udało się przetrwać gazecie już ponad 12 lat i realizować jedną z najpiękniejszych form demokracji- Wolność Słowa.

 

LISTA DARCZYŃCÓW:

 

1. Andrzej Dolecki-absolwent szkoły obecnie Starosta Powiatu Pułtuskiego, (wcześniej wspierał działania redakcji jako właściciel firmy „AKAD” w Chmielewie);

2. Tadeusz Nalewajk były Starosta Powiatu Pułtuskiego

3. Wojciech Dębski-Burmistrz Pułtuska;

4. Stanisław Gniazdowski-Prezes firmy „AGRAPLAST” w Pułtusku;

5. Waldemar Krysiak- Dyrektor Instytutu Łączności w Pułtusku;

6. Modesta Lewandowska -były Prezes PSS „Społem” w Pułtusku;

7. Andrzej Melion-były Prezes PSS „Społem” w Pułtusku;

8. Ewa Owsiewska - Dyrektor Banku BPH w Pułtusku;

9. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana  Ruszkowskiego w Pułtusku.  

 

  Opracowanie:

                        Redakcja Gazety” Teraz My…”

styczeń 2022
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej