Kalendarz roku szkolnego

Szczegółowy harmonogram pracy w  roku szkolnym 2016/2017

II semestr

 

1.

 marzec -  2017

Praktyki zawodowe kl. III  Technikum

Wicedyrektor Luiza Truchel

2.

marzec  2017

Dzień  Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Konkurs tematyczny

Jadwiga Budziszewska

Marta Wójtowicz-Gajkowska

3.

marzec  2017

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom

Przemysław Wiernicki

4.

marzec 2017

Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości

Hanna Lewandowska

6.

marzec 2017

Wojewódzki konkurs ortograficzny

Wicedyrektor                                Dorota Budziszewska

Nauczyciele poloniści

7.

15  marca 2017

Targi edukacyjne dla gimnazjalistów

Zespół do spraw promocji Szkoły

Dyrekcja

8.

22  marca 2017

Zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców maturzystów o proponowanych ocenach końcowych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

9.

marzec – kwiecień 2017

Próbny egzamin zawodowy z wyodrębnionych kwalifikacji zgodnie ze szkolnymi planami nauczania

 

Wicedyrektor Luiza Truchel Nauczyciele przedmiotów zawodowych

10.

marzec- kwiecień 2017

 

Sprawdziany dyrektorskie z matematyki,                        języka polskiego i języków obcych  Kl.. II i III Technikum, kl. II LO

Nauczyciele matematyki,                       języka polskiego i języków obcych

11.

marzec- kwiecień 2017

 

Program profilaktyczny Żyjmy zdrowo

Pedagodzy szkolni

12.

marzec- kwiecień 2017

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

Szkolny Klub „EUROMY”

 

13.

marzec-czerwiec 2017

Program profilaktyczny Bezpieczeństwo w szkole

Pedagodzy szkolni

14.

13-18 kwietnia  2017

Wiosenna przerwa świąteczna

 

15.

26  kwietnia 2017

 Światowy Dzień Przedsiębiorczości

Koordynator:

Bożena Zadworna

 

     16.

 24  kwietnia 2017

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

Katecheci

Wychowawcy klas maturalnych

     17.

 kwiecień 2017

 

Dzień otwarty Szkoły

Zespół do spraw promocji Szkoły

Dyrekcja

18.

kwiecień 2017

 

Zajęcia profilaktyczne dla maturzystów Stres pod kontrolą

Pedagodzy szkolni

19.

kwiecień - maj 2017

 Patriotyczne Święta Majowe

 

Szkolny Klub „EUROMY”

Anna Matuszewska

20.

kwiecień 2017

Spotkanie z doradcą zawodowym

Pedagodzy szkolni

     21.

 19.04.2017

Wystawianie ocen w kl. III LO i IV Technikum

Wszyscy nauczyciele

 

22.

25.04.2017

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

     23.

28.04.2017

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych                      

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły

Anna Świerczewska

Natalia Borowska-Balicka

Opiekunowie SU

     24.

 maj 2017

Pisemne  i ustne egzaminy maturalne

Dyrekcja

     25.

24  maja 2017

Zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców                     o proponowanych ocenach końcowych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

26.

maj-czerwiec 2017

Wycieczka profilaktyczna do MONARU

Pedagodzy szkolni

     27.

maj-czerwiec 2017

Egzaminy zewnętrzne w wyodrębnionych kwalifikacjach zawodowych – klasy II i III Technikum

Dyrekcja

28.

czerwiec 2017

Szkolne Dni Przedsiębiorczości

Hanna Lewandowska

Katarzyna Dyga

29.

czerwiec 2017

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

Wychowawcy klas

30.

 do 12.06.2017

Wystawianie ocen końcowych  w klasach I-II LO,          I-III Technikum

Wszyscy nauczyciele

32.

20.06.2017

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

33.

23.06.2017

Zakończenie roku szkolnego

Bożena Jaskulska

Anna Kalinowska

Opiekunowie  SU 

 

34.

23.06.2017

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2016/2017

Dyrekcja

35.

30.06.2017

Wydawanie świadectw maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

 

Uwaga:

Projekty edukacyjne są realizowane według odrębnych harmonogramów.

Szczegółowy harmonogram pracy w  roku szkolnym 2016/2017

 Lp

Termin

Treść

Odpowiedzialni

1.

01.09.2016r.

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja.

        2.

3.09. 2016r.

Narodowe czytanie – współpraca z Biblioteką Miejską im. J. Lelewela

Wicedyrektor D. Budziszewska

Biblioteka szkolna

        3.

15.09.2016r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

        4.

do  09.09.2016r. 

 Złożenie deklaracji przez  uczniów przystępujących do egzaminu  z wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie w sesji zimowej

Wychowawcy klas III i IV Technikum

         5.

09- 12. 2016r

Projekt:  Książka do biblioteki szkolnej

Dorota Sobocińska

Anna Świerczewska

         6.

15.09.2016r.

Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki

Katecheci

         7.

wrzesień

Sprawdziany kompetencji z  języka polskiego, języków obcych    i matematyki w klasach pierwszych

Wicedyrektor D. Budziszewska

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych  i matematyki uczący                               w pierwszych klasach

  8.

wrzesień - październik

Międzynarodowa wymiana młodzieży: Zainspirowani malarstwem historycznym Polski i Rosji

Międzyszkolny konkurs plastyczny; Rosja widziana przez pryzmat jej symboli

Wicedyrektor D. Budziszewska

B. Jaskulska

M. Prewęcka

A. Chrzanowska

S. Jaskulski

  9.

wrzesień

Szkolny kiermasz podręczników

H. Lewandowska

K. Dyga

10.

 29.09.2016

Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie  dyrekcji i pedagogów z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Zebrania z rodzicami wszystkich typów szkół dla młodzieży.

Dyrekcja, Wychowawcy klas pierwszych,

Opiekunowie SU.

11.

do 30.09.2016

Składanie deklaracji maturalnych kl. III LO,   IV T.

Wychowawcy klas III, LO

 i IV T

12.

13.10. 2016

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrekcja

Samorząd Szkolny

D. Filipiak

L. Foltyn

A. Chrzanowska

13.

październik-grudzień

Spotkania z doradcami zawodowymi

A.    Lasocka

A.    Chrzanowska

14.

październik –

listopad

Powiatowy Konkurs Pieśni religijnej Śpiewajmy Panu

Dyrekcja

Ks. M. Lewandowski

D. Sobocińska

15.

październik-grudzień

Akcja Nie-uzależniam

A. Lasocka

A. Chrzanowska

16.

październik

Wybory do Samorządu Szkolnego

Opiekunowie SU

D. Filipiak

A. Lasocka

A. Chmielewska

17.

październik -czerwiec

Programy:

 Młodzi głosują

Polska szkoła szkołą demokracji

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

J. Budziszewska

H. Lewandowska

D. Sobocińska

D. Filipiak

18.

październik - styczeń

Projekt edukacyjny: Zawodowcy przyszłości

Wicedyrektor Luiza Truchel

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

19.

listopad

Konkurs Geograficzny Geo-Planeta

E. Kutyła

20.

10 .11.2016r.

 Narodowe Święto Niepodległości

M. Jabłońska

M. Wójtowicz-Gajkowska

D. Filipiak

21.

listopad -grudzień

Konkurs czytelniczy Szkolne czytanie Qvo vadis Henryka Sienkiewicza.

Konkurs literacki Sienkiewicza znać i czytać warto  - skierowany do uczniów Zespołu i Gimnazjum nr 4 w Pułtusku

Koordynatorki

Dorota Budziszewska

Leontyna Foltyn

Danuta Filipiak

22.

listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego

Anna Świerczewska

23.

listopad

Matura próbna kl. III LO i IV T

Wicedyrektor D. Budziszewska wychowawcy klas. Nauczyciele przedmiotów maturalnych

            24.

listopad

Światowy Dzień bez papierosa

A.    A. Lasocka

A. Chrzanowska

            25.

listopad

Przedsięwzięcie Coolturalni

Dyrekcja

D. Sobocińska

A. Świerczewska

   26.

listopad

Dzień Bezpiecznej Szkoły

A.    Lasocka

A. Chrzanowska

A. Chmielewska

A. Cejnóg

27.

listopad

Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum nr 1 kl. II Tek  i IV TM

Wicedyrektor L. Truchel

28.

22.11.2016r.

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców maturzystów proponowanych ocenach

Dzień otwarty.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

29.

07.12.2016r.

Wystawianie ocen półrocznych w klasach maturalnych

Wszyscy nauczyciele

30.

14.12.2016r

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy maturalne

Dyrekcja

31.

 

grudzień

 

 

 Światowy Dzień HIV i AIDS

A.    Lasocka

A. Chrzanowska

32.

16.12.2016r.

Koniec I semestru dla klas maturalnych

 

33.

grudzień - czerwiec

Program profilaktyczny Bezpieczeństwo  w szkole

A. Lasocka

A. Chrzanowska

34.

grudzień

 

Mistrzowie kodowania- projekt edukacyjny

Dyrekcja

D. Sobocińska

A. Świerczewska

35.

23.12.2016r.

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

36.

22. 12.2016r.

Spotkanie  świąteczno - noworoczne

E. Smolińska

M. Prewęcka

Opiekunowie SU,  Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Rada Rodziców

37.

23  - 31.

12.2016r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

38.

styczeń

STUDNIÓWKA

Dyrekcja, wychowawcy klas maturalnych

Rada Rodziców

39.

styczeń

XX Finał WOŚP

Opiekunowie SU

E. Kutyła

A. Kopczyńska

40.

11.01.2017r.

Wystawianie ocen półrocznych

Wszyscy nauczyciele

41.

18.01.2017r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

42.

20.01.2017r.

Koniec I semestru

 

43.

27.01.2017r.

Zebranie z rodzicami  - podsumowanie półrocznej pracy uczniów

Dyrekcja,

Wszyscy nauczyciele

44.

13-26 02. 2017r.

Ferie zimowe

 

 

 

 Szczegółowy harmonogram pracy w  roku szkolnym 2015/2016

 

Lp

Termin

Treść

Odpowiedzialni

 

01.09.2015

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

 

Opiekunowie SU,         Dyrekcja.

 

15.09.2015

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

 

do  15.09.2015 

 Złożenie deklaracji przez  uczniów przystępujących do egzaminu                       z wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie w sesji zimowej

Wychowawcy klas III i IV Technikum

 

09.2015

Sprawdziany kompetencji z  języka polskiego, języków obcych                 i matematyki w klasach pierwszych

Wicedyrektor D. Budziszewska

L. Foltyn

M. Wasilewska

A. Cejnóg

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych i matematyki

 

17.09.2015

Peregrynacja Krzyża Ikony Matki Bożej Solus Populi Romani                   z okazji Światowych Dni Młodzieży

D. Filipiak

Ksiądz M. Lewandowski

 

09.2015

Szkolny kiermasz podręczników

H. Lewandowska

K. Dyga

 

 24.09.2015

Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie                     dyrekcji i pedagogów z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Zebrania z rodzicami wszystkich typów szkół dla młodzieży.

Dyrekcja, Wychowawcy klas pierwszych,

Opiekunowie SU.

 

do 30.09.2015

Składanie deklaracji maturalnych kl. III LO,           IV T.

Wychowawcy klas III, LO i IV T

 

13.10. 2015

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrekcja

Samorząd Szkolny

D. Sobocińska

A. Świerczewska

 

październik 2015

Wybory do Samorządu Szkolnego

Opiekunowie SU

D. Filipiak

A. Lasocka

A. Chmielewska

 

październik 2015

Projekt edukacyjny Eko - Ruszkowiacy realizowany w zawodzie technik ochrony środowiska

D. Sobocińska

A. Lasocka

A. Chmielewska

A. Cejnóg

 

październik 2015

Światowy Dzień Przedsiębiorczości

B. Zadworna

M.  Wójtowicz-Gajkowska

 

październik 2015

Rozgrywki- piłka nożna halowa

A. Krawczyński

M.  Miłoszewski

G. Miłoszewski

D. Smoliński

 

październik 2015/czerwiec 2016

Programy:

 Młodzi głosują

Polska szkoła szkołą demokracji

J. Budziszewska

H. Lewandowska

D. Sobocińska

D. Filipiak

 

10.2014-05.2015

Realizacja programu edukacyjnego Czytam więc jestem

D. Sobocińska

A. Chmielewska

 

listopad 2015

Konkurs Geograficzny Geo-Planeta

E. Kutyła

 

10 .11.2015

 Narodowe Święto Niepodległości

M. Jabłońska

M. Wójtowicz-Gajkowska

D. Filipiak

 

listopad 2015

Matura próbna kl. III LO i IV T

Dyrekcja, wychowawcy klas. Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

listopad 2015

Światowy Dzień bez papierosa

A.    Lasocka

A. Chrzanowska

 

listopad 2015

Dzień Bezpiecznej Szkoły

A.    Lasocka

A. Chrzanowska

A. Chmielewska

A. Cejnóg

 

listopad 2015

Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum nr 1

Wicedyrektor L. Truchel

Kierownik szkolenia praktycznego Z. Rozbicki

  1.   

19.11.2015

Zebrania z rodzicami.

Dzień otwarty.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

 

grudzień

 

 

 Światowy Dzień HIV i AIDS

A.    Lasocka

A. Chrzanowska

 

grudzień 2015- czerwiec 2016

Program profilaktyczny Bezpieczeństwo  w szkole

A. Lasocka

A. Chrzanowska

 

08.01.2016

Zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

22. 12.2015

Spotkanie  świąteczno - noworoczne

 

Opiekunowie SU,  Zarząd Samorządu Uczniowskiego

A. Chmielewska

D. Sobocińska

A. Cejnóg

A. Świerczewska

A. Lasocka

Rada Rodziców

 

23 - 31.12.2015

Zimowa przerwa świąteczna

 
 

styczeń 2016

Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum nr 1

Wicedyrektor L. Truchel

Kierownik szkolenia praktycznego Z. Rozbicki

 

styczeń 2016

STUDNIÓWKA

Dyrekcja, wychowawcy klas maturalnych

Rada Rodziców

 

styczeń 2016

XX Finał WOŚP

Opiekunowie SU

E. Kutyła

A. Kopczyńska

 

 do 19.01.2016

Wystawianie ocen półrocznych

Wszyscy nauczyciele

 

 26.01.2016

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

 

 28.01.2016

Zebranie z rodzicami  - podsumowanie półrocznej pracy uczniów

Dyrekcja, Wszyscy nauczyciele

 

29.01.2016

Koniec I semestru

 

35.

01.02- 12.02. 2016

Ferie zimowe

 

 

 

II semestr

1.

luty - kwiecień  2016

Jan Długosz Polak i Europejczyk Powiatowy projekt edukacyjny z okazji Roku Jana Długosza(2015)                      i Henryka Sienkiewicza(2016)

Wicedyrektor Dorota Budziszewska

Marianna Jabłońska

Leontyna Foltyn

Marta Wójtowicz-Gajkowska

2.

 luty -  2016

Praktyki zawodowe kl. III i II Technikum

Wicedyrektor Luiza Truchel

3.

luty - marzec  2016

Dzień  Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Konkurs tematyczny

Jadwiga Budziszewska

Marta Wójtowicz-Gajkowska

4.

luty - marzec  2016

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom

Przemysław Wiernicki

5.

marzec 2016

Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości

Hanna Lewandowska

6.

marzec 2016

 

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe kl. IV TI, , IV TL/M

Próbny egzamin zawodowy z wyodrębnionych kwalifikacji zgodnie ze szkolnymi planami nauczania

Wicedyrektor Luiza Truchel Nauczyciele przedmiotów zawodowych

7.

marzec 2016

Wojewódzki konkurs ortograficzny

Wicedyrektor                                Dorota Budziszewska

Nauczyciele poloniści

8.

22  marca 2016

Zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców maturzystów o proponowanych ocenach końcowych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

9.

marzec 2016

Wycieczki programowe dla klas z innowacją pedagogiczną w zakresie bezpieczeństwo narodowe

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów z zakresu innowacji

10.

14-16  marca 2016

Rekolekcje dla młodzieży

Katecheci, wychowawcy klas

Dyrekcja

11.

24-29 marca 2016

Wiosenna przerwa świąteczna

 

12.

17  marca 2016

Targi edukacyjne dla gimnazjalistów

Zespół do spraw promocji Szkoły

Dyrekcja

13.

20  kwietnia 2016

Dzień przedsiębiorczości

Koordynator:

Bożena Zadworna

     14.

marzec- kwiecień 2016

Sprawdziany dyrektorskie z matematyki, języka polskiego i języków obcych  Kl.. II i III Technikum, kl. II LO

Nauczyciele matematyki,                       języka polskiego i języków obcych

     15.

marzec- kwiecień 2016

Program profilaktyczny Żyjmy zdrowo

Pedagodzy szkolni

    16.

marzec- kwiecień 2016

Wycieczka programowa dla klas II i III Technikum            w zawodzie technik informatyk

Dorota Sobocińska

Anna Świerczewska

     17.

 15 kwietnia 2016

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

Katecheci

Wychowawcy klas III  LO

 i IV T

     18.

marzec- kwiecień 2016

Dzień otwarty Szkoły

Zespół do spraw promocji Szkoły

Dyrekcja

19.

marzec- kwiecień 2016

Zajęcia profilaktyczne dla maturzystów Stres pod kontrolą

Pedagodzy szkolni

20.

marzec- kwiecień 2016

Sejm Dzieci i Młodzieży

Szkolny Klub „EUROMY”

21.

marzec-czerwiec

Ludzie kultury- cykl spotkań z malarzami, poetami, dziennikarzami…

Anna Świerczewska

Dorota Sobocińska

22.

marzec-czerwiec

Program profilaktyczny Bezpieczeństwo w szkole

Pedagodzy szkolni

23.

kwiecień - maj 2016

Święta majowe

Szkolny Klub „EUROMY”

Anna Chmielewska

24.

kwiecień 2016

Spotkanie z doradcą zawodowym

Pedagodzy szkolni

25.

kwiecień 2016

XXXI Ogólnopolski konkurs recytacji poezji i prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza PUSZKINIANA 2016

Bożena Jaskulska

     26.

 14.04.2016

Wystawianie ocen w kl. III LO i IV T

Wszyscy nauczyciele

27.

21.04.2016

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

     28.

29.04.2016

Zakończenie zajęć w klasach III LO,

IV T

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły

Anna Świerczewska

Maryna Prewęcka

Opiekunowie SU

     29.

 maj 2016

Pisemne  i ustne egzaminy maturalne

Dyrekcja

30.

maj 2016

1050.  Rocznica Chrztu Polski

Jadwiga Budziszewska

Marta Wójtowicz-Gajkowska

     31.

23  maja 2016

Zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach końcowych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

32.

maj-czerwiec 2016

Wycieczka profilaktyczna do MONARU

Pedagodzy szkolni

     33.

maj-czerwiec 2016

Egzaminy zewnętrzne w wyodrębnionych kwalifikacjach zawodowych – klasy II i III Technikum

Dyrekcja

34.

maj-czerwiec 2016

Projekt wymiany międzynarodowej młodzieży                   z Petersburgiem

Historia Polski i Rosji w malarstwie obu krajów

Bożena Jaskulska

35.

maj- październik

Projekt edukacyjny promujący kulturę krajów niemieckojęzycznych – Austria

Anna Kalinowska

Maryna Prewęcka

Agnieszka Cejnóg

36.

czerwiec 2016

Szkolne Dni Przedsiębiorczości

Hanna Lewandowska

Katarzyna Dyga

37.

czerwiec 2016

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

Wychowawcy

38.

 do 09.06.2016

Wystawianie ocen końcowych  w klasach I-II LO,          I-III T

Wszyscy nauczyciele

39.

16.06.2016

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

40.

24.06.2016

Zakończenie roku szkolnego

Ewa Smolińska

Agnieszka Cejnóg

Opiekunowie  SU 

41.

24.06.2016

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2015/2016

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2022
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej