Harmonogram pracy w roku szkolnym 2019/2020

Szczegółowy harmonogram pracy w  roku szkolnym 2019/2020

Lp

Termin

Treść

Odpowiedzialni

                 1.

 

 

02.09.2019

 

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

 

Dyrekcja

 i opiekunowie SU

 

2.

12.09.2019

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

3.

wrzesień - kwiecień

Ogólnopolski program społeczny „Zwolnieni z teorii” pod patronatem Prezydenta RP

D. Sobocińska

A. Świerczewska

M. Wasilewska

4.

wrzesień - czerwiec

Realizacja projektów stypendialnych w ramach programu „Mazowsze – stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

wicedyrektor M. Staniszewska-Szeliga

i opiekunowie stypendystów

     5.

do   16.09.2019

Złożenie deklaracji przez  uczniów przystępujących                           do egzaminu  z wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie w sesji zimowej

 

wicedyrektor A. Chrzanowska

wychowawcy klas III i IV technikum

     6.

cały rok

Projekt Czytam więc jestem?..........

D. Sobocińska

A. Świerczewska

     7.

18  wrzesień 2019

Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki

katecheci

     8.

wrzesień 2019

Sprawdziany kompetencji z  języka polskiego, języków obcych    i matematyki w klasach pierwszych

wicedyrektor M. Staniszewska-Szeliga

nauczyciele języka polskiego

 języków obcych  i matematyki uczący                               

w  klasach pierwszych

 9.

wrzesień - październik

Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji                dla klas I i klas maturalnych  Bezpieczna szkoła

wicedyrektor A. Chrzanowska

pedagodzy

10.

 26.09.2019

Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie  Dyrekcji i Pedagogów z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Zebrania z rodzicami wszystkich typów szkół dla młodzieży.

Dyrekcja

wychowawcy klas pierwszych

opiekunowie SU

A. Matuszewska

M. Wasilewska

C. Rzepnicki

S. Śladowski

M. Michalska

11.

27.09.2019

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

opiekunowie sztandaru

A. Mańkowski

G. Miłoszewski

12.

 do

30.09.2019

Składanie deklaracji maturalnych klasy III LO i klas IV T

wychowawcy klas III LO

 i IV T

13.

 11.10. 2019

 

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Dyrekcja

Samorząd Uczniowski

opiekunowie SU

A. Matuszewska

M. Wasilewska

C. Rzepnicki

S. Śladowski

D. Filipiak

M. Michalska

Rada Rodziców

 

14.

październik-grudzień

Spotkania z doradcami zawodowymi

pedagodzy

15.

cały rok

Akcja Nie-uzależniam

wicedyrektor A. Chrzanowska

pedagodzy

 

Bezpieczna i zdrowa szkoła

 

Twoje dane –Twoja sprawa

 

16.

październik - czerwiec

Kreatywność kluczem do sukcesu Projekt Edukacyjny

D. Sobocińska

A. Świerczewska

17.

14-18.10.2019

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

dyrektor A. Kmiołek-Gizara

wicedyrektor A. Chrzanowska

18.

24.10.2019

Rada Szkoleniowa dotycząca RODO

Dyrekcja

 

19.

29.10.2019

Wybory do Samorządu Szkolnego

opiekunowie SU

 

20.

październik -czerwiec

Programy:

 Młodzi głosują

Polska szkoła szkołą demokracji

 

J. Budziszewska

H. Lewandowska

D. Sobocińska

 

21.

cały rok

Projekt edukacyjny: Zawodowcy przyszłości

D. Sobocińska

A. Świerczewska

nauczyciele przedmiotów zawodowych

22.

listopad

Konkurs Geograficzny Geo-Planeta

E. Śliwa

23.

08 .11.2019

 Narodowe Święto Niepodległości

M. Jabłońska

M. Wójtowicz-Gajkowska

L. Foltyn

D. Filipiak

24.

11.11.2019

Narodowe Święto Niepodległości        sztandar

opiekunowie sztandaru

A. Mańkowski

G. Miłoszewski

25.

13.11.2019

Rada Szkoleniowa.

Dyrekcja

Rada Pedagogiczna

Zebranie z rodzicami – dzień otwarty.

Poinformowanie rodziców maturzystów o proponowanych ocenach i zagrożeniach oceną niedostateczną

 

26.

listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego

A. Świerczewska

27.

19-22.11.2019

Matura próbna kl. III LO i IV T

wicedyrektor A. Chrzanowska wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotów maturalnych i zawodowych

listopad

Próbny egzamin zawodowy z wyodrębnionych kwalifikacji zgodnie ze szkolnymi planami nauczania

 

            28.

listopad

Światowy Dzień bez papierosa

pedagodzy

29.

06.12.2019

Mikołajki

Samorząd Uczniowski

30.

do 13.12.2019

Wystawianie ocen półrocznych w klasach maturalnych

wszyscy nauczyciele

31.

17.12. 2019

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy maturalne

Dyrekcja

32.

17.12.2019

Rocznica stracenia przez Gestapo czterech żołnierzy AK      

opiekunowie sztandaru

klasa mundurowa

33.

do

20.12.2019

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych

wychowawcy

34.

 

 

grudzień

 

 

Światowy Dzień HIV i AIDS

wicedyrektor A. Chrzanowska

 pedagodzy

 

35.

12.12.2019

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

Dyrekcja

36.

23-31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

 

37.

styczeń

 WOŚP

opiekunowie SU

pedagodzy

E. Śliwa

 

 

38.

styczeń-luty

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach

Komisje egzaminacyjne

39.

do 24.01.2020

Wystawianie ocen półrocznych w klasach I, II, III T     I, II LO i I branżowej

wszyscy nauczyciele

40.

28.01.2020

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

41.

30.01.2020

Zebranie z rodzicami – podsumowanie półrocznej pracy uczniów

Dyrekcja

wszyscy nauczyciele

42.

31.01.2020

Koniec I semestru

 

43.

08.02.2020

Studniówka

Komitet organizacyjny

wychowawcy klas maturalnych

 

44.

10-23.02. 2020

Ferie zimowe

 

 

 

45.

marzec

Dzień  Pamięci Żołnierzy Wyklętych-

-Konkurs tematyczny

J.  Budziszewska

M. Wójtowicz-Gajkowska

46.

marzec 

Pierwszy Dzień Wiosny

Samorząd Uczniowski

47.

marzec

Konkurs Biblijny

D. Filipiak

Ks. Sebastian Pakulski

48.

 marzec

Targi  pracy / Forum edukacyjne

Zespół do spraw promocji szkoły

Dyrekcja

49.

marzec

Dzień Kobiet

 

50.

15.03.2020

Wystawienie propozycji ocen w klasach programowo najwyższych. Poinformowanie rodziców maturzystów o proponowanych ocenach końcowych.

wychowawcy klas maturalnych

wszyscy nauczyciele

51.

marzec – kwiecień

Próbny egzamin zawodowy z wyodrębnionych kwalifikacji zgodnie ze szkolnymi planami nauczania

 

nauczyciele przedmiotów zawodowych

52.

marzec- kwiecień

 

Program profilaktyczny Ciąża bez alkoholu

pedagodzy

53.

marzec- kwiecień

 

Program profilaktyczny Profilaktyka czerniaka

pedagodzy

54.

marzec

Rada szkoleniowa

Dyrekcja

55.

marzec

Zebranie z rodzicami - dzień otwarty

Dyrekcja

wszyscy nauczyciele

56.

kwiecień 

Rekolekcje wielkopostne

katecheci

wszyscy nauczyciele

57.

9-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

 

         58.

 kwiecień

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

katecheci oraz

wychowawcy klas maturalnych

         59.

kwiecień

Dzień otwarty Szkoły dla uczniów szkół podstawowych

Zespół do spraw promocji szkoły

Dyrekcja

   60.

kwiecień

 

Zajęcia profilaktyczne dla maturzystów Stres pod kontrolą

pedagodzy

  61.

kwiecień - maj

 Patriotyczne Święta Majowe

 

D. Majkowska

J.  Druchniak

C. Rzepnicki

Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

D. Filipiak

Ks. Sebastian Pakulski

 62.

kwiecień

Spotkanie z doradcą zawodowym

pedagodzy

        63.

 10.04.2020

Wystawianie ocen w kl. III LO i IV T

wszyscy nauczyciele

 

 64.

16.04.2020

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

        65.

24.04.2020

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły

Dyrekcja

oraz

E. Fabisiak

A. Cejnóg

A. Kalinowska

i  opiekunowie SU

        66.

 maj

Pisemne  i ustne egzaminy maturalne

Dyrekcja

wszyscy nauczyciele

        67.

22  maja 2020

Poinformowanie rodziców  o proponowanych ocenach końcowych

Zebranie z rodzicami – dzień otwarty

Dyrekcja

wszyscy nauczyciele

 68.

maj-czerwiec 2020

Wycieczka profilaktyczna do MONARU

pedagodzy

        69.

czerwiec- lipiec 2020

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

klasy II, III, IV T

Dyrekcja

 70.

 do 18.06.2020

Wystawianie ocen końcowych  w klasach I-II LO         I-III T   I branżowej

wszyscy nauczyciele

 71.

23.06.2020

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

 72.

26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego

Dyrekcja

oraz

M. Prewęcka

M. Duło

A. Benbenko

i  opiekunowie  SU 

 

        73.

30.06.2020

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2019/2020

Dyrekcja

        74.

lipiec

Wydawanie świadectw maturalnych

wychowawcy klas maturalnych

Uwaga:

Projekty edukacyjne są realizowane według odrębnych harmonogramów.