Spotkanie z funkcjonariuszami

Spotkanie z funkcjonariuszami
 

23 listopada 2017 r. uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku o profilu bezpieczeństwo narodowe wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku p. Katarzyną Grzechnik, p. Arkadiuszem Chmiel i p. Arturem Mosakowskim dotyczącym bezpieczeństwa, konsekwencji prawnych za czyny karalne, a także konsekwencji zażywania i posiadania dopalaczy. Spotkanie otworzyła i przywitała zaproszonych gości pani wicedyrektor Dorota Budziszewska. Koordynatorzy spotkania: Aleksandra Lasocka, Angelika Chrzanowska. A.L.