Kodeks Zachowań Ucznia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

  • Uczeń nie toleruje i nie przejawia zachowań agresywnych. Bicie, obrażanie, poniżanie i szykanowanie są zabronione. Uczeń unika niebezpieczeństwa, przestrzegając zakazu opuszczania terenu szkoły.
  • Uczeń nie pali, nie pije i nie używa innych środków psychoaktywnych w szkole i poza nią. Nie namawia do tego innych.
  • Uczeń nie chodzi w szkole w kurtce i nakryciu głowy. Na lekcjach nie je, nie pije, nie żuje gumy, ma wyłączony telefon komórkowy (w sytuacjach wyjątkowych nauczyciel może odwołać zakaz).
  • Uczeń kłania się nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły oraz odnosi się do nich z szacunkiem. Używa zwrotów grzecznościowych.
  • Strój i wygląd uczniowski ma być schludny, przyzwoity i skromny.
  • Uczeń nie przeklina, nie używa wulgaryzmów i nie krzyczy, panuje nad emocjami.
  • Uczeń dba o porządek i higienę osobistą. Nie śmieci, nie maluje i nie niszczy ścian, ławek i krzeseł, , nie dewastuje mienia publicznego
  • Kultura osobista jest wizytówką każdego ucznia naszej szkoły.

 

Daria Chymkowska

Przewodnicząca SU

        

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski aktywizuje społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa. Możliwość realizacji własnych pomysłów motywuje uczniów do aktywnego działania i ukazywania innym zachowań promujących pożądane postawy. Rozwijanie pasji i zainteresowań, satysfakcja z realizacji własnych pomysłów oraz wpływ na organizację życia szkolnego wpływa w znacznym stopniu na zwiększenie poczucia własnej wartości, a przez to wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.

                                                                                 

Dlaczego warto działać w SU:

- mamy wpływ na nasze najbliższe otoczenie
- mamy możliwość rozwijania swoich umiejętności w praktyce
- wpływamy na poprawę komunikacji w szkole
- uczymy się pracy w grupie, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji, uczymy się negocjowania
i osiągania kompromisów
- działanie w samorządzie to dobra lekcja demokracji, organizując wybory do władz SU uczymy się świadomego uczestnictwa w życiu społecznym
- działanie w SU daje możliwość odkrywania talentów i bycie dobrym w innych obszarach niż wymagana programem wiedza
- integrujemy uczniów, zapewniamy równowagę pomiędzy nauką i zabawą i tworzymy w szkole dobrą atmosferę
- inicjujemy przeróżne działania ucząc się odpowiedzialności i przedsiębiorczości
- promujemy szkołę na zewnątrz

 

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego:  Bartosz Grąbczewski

Opiekunowie :   Danuta Filipiak

                          Aleksandra Lasocka

                          Anna Matuszewska

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej