Plan pracy rodziców

PLAN PRACY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

Zadanie

Planowany termin realizacji działania

Odpowiedzialni

1.

Wybór do nowej RR
       •Wybór zarządu RR

Wrzesień

dyrekcja, prezydium RR

2.

Projekt  nowego regulaminu RR

Wrzesień

Prezydium RR

3.

Konsultacja z Dyrekcją szkoły i SU w sprawie ustalenia działań priorytetowych wynikających z planowanych  zadań szkoły

Październik

dyrekcja, prezydium RR

4.

Przyjęcie projektu planu działania i projektu planu finansowego na bieżący rok szkolny 2017/2018

Październik- Listopad

Prezydium RR

5.

Współorganizacja  Dnia Edukacji Narodowej

Październik

Prezydium RR

6

Współpraca  przy ewaluacji koncepcji pracy szkoły.

Na bieżąco

Prezydium RR

6.

Udział w uroczystościach szkolnych np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,  pożegnanie maturzystów, spotkanie wigilijne itp.

Wg kalendarza uroczystości

Przedstawiciele Rodziców

7.

Organizacja studniówki kl. IV T i  III LO.
Uczestnictwo  w uroczystości.

Styczeń

Komitet Studniówkowy

8.

Udział Rodziców  w realizacji projektów  edukacyjnych

 

Wg kalendarza

RR

9

Współpraca Rodziców przy organizacji działań promujących szkołę, zgodnie z planem promocji szkoły przyjętym na rok 2017/18

Wg Planu  promocji Szkoły

RR

10.

Pomoc w organizacji egzaminu  maturalnego oraz egzaminu z kwalifikacji wyodrębnionych  w zawodzie.

Na bieżąco w miarę potrzeb

RR, Komitet Studniówkowy

11.

Wzbogacanie bazy dydaktycznej placówki.

Na bieżąco

Prezydium RR

12.

Analiza stopnia bezpieczeństwa uczniów w szkole (pedagodzy i psycholog  szkolny)

Na bieżąco

Prezydium RR

13.

Analiza wpłat na Radę Rodziców

Na bieżąco

Prezydium RR, Komisja Rewizyjna

14.

Gospodarowanie finansami Rady Rodziców.

Na bieżąco

Prezydium RR

15.

Wycieczki klasowe. Targi edukacyjne.

Doraźnie według potrzeb wychowawców klas

RR

16.

Udział w tworzeniu prawodawstwa szkolnego (Programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły).

Wg harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej

Prezydium RR

17.

Udział w ocenie dorobku zawodowego nauczyciela

Czerwiec

Prezydium RR

18.

Wybór  ubezpieczyciela uczniów na nowy rok szkolny.

Sierpień

Rada Rodziców

19.

Przygotowanie do rozpoczęcia i zakończenia  roku szkolnego

Czerwiec, Sierpień

RR

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej