Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców są gromadzone  w celu wspierania działalności pracy szkoły.
Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy nr: 
90 1240 5309 1111 0010 7728 6344. Tytułem: wpłata na radę rodziców podając imię i nazwisko ucznia.
Dane: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego, 06-100 Pułtusk, ul .Al. Tysiąclecia 12