Harmonogram i zakres działań

HARMONOGRAM I ZAKRES DZIAŁAŃ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH REALIZACJI POWIATOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO JAN DŁUGOSZ - POLAK I EUROPEJCZYK

·         Listopad 2015r. – przyjmowanie zgłoszeń szkół, które wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie edukacyjnym (w załączeniu wzór zgłoszenia)

·         8 grudnia 2015 r. – Inauguracja Powiatowego Projektu Edukacyjnego Jan Długosz – Polak i Europejczyk

·         Styczeń 2015 r. – zajęcia warsztatowe w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, zwiedzanie wystawy.

·         Styczeń 2015 - Konkurs plastyczny Historia rysowana i malowana - inspirowany twórczością dziejopisarską J. Długosza i literacką H. Sienkiewicza (szkoły gimnazjalne)

·         Styczeń 2016 - Konkurs Czytaj Długosza (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

·         Styczeń – luty – zajęcia warsztatowe nt.: Analiza tekstów źródłowych – „Roczników …” Jana Długosza, skierowane do uczniów i nauczycieli, pod opieką merytoryczną pracowników naukowych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

·         Luty 2016 - Konkurs historyczny poświęcony ojcu polskiej historiografii i heraldyki Życie i twórczość Jana Długosza

·         Marzec 2016 r.Wycieczka szkolna Szlakiem Jana Długosza

·         Marzec 2016 r. Podsumowanie Projektu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej