Regulamin

Regulamin

Etapu finałowego
Konkursu wiedzy o życiu i twórczości Jana Długosza

 1. Organizatorem etapu finałowego jest Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 2. Etap finałowy rozpocznie się o godzinie 10:00 we wtorek 22 marca 2016 r. w Centrum Akademickim przy ul. Daszyńskiego 17 w Pułtusku.
 3. Etap finałowy składa się z dwóch tur, w których uczestnicy udzielać będą odpowiedzi ustnych

Tura 1: Półfinałowa

 • Każdy z uczestników odpowie na 3 wybrane przez siebie losowo pytania.
 • Odpowiedzi oceni Jury przyznając od 0 do 2 punktów
 • Do tury finałowej wejdzie 3 uczestników z największą liczbą punktów (w wypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez więcej niż 3 osoby przeprowadzona zostanie dogrywka)

Tura 2: Finałowa

 • W turze finałowej bierze udział 3 uczestników – zwycięzców tury 1.
 • Finaliści otrzymają po jednym pytaniu od każdego z członków Jury (4-5 osób)
 • Odpowiedzi oceniane będą w skali od 0 do 2 punktów
 • O zwycięstwie zadecyduje liczba zdobytych punktów
 • W przypadku remisu Jury przeprowadzi dogrywkę (pytania przemienne do pierwszej przewagi).
 1. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy etapu finałowego Konkursu wiedzy o życiu i twórczości Jana Długosza otrzymają pamiątkowe dyplomy. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, w zależności od pozyskanych środków nagrody za uczestnictwo otrzymają również pozostali uczestnicy.

Regulamin konkursu plastycznego Historia rysowana i malowana inspirowanego twórczością dziejopisarską J. Długosza i literacką H. Sienkiewicza (szkoły gimnazjalne) w kategoriach:

·         Ważne postaci historyczne uwiecznione w Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego – praca plastyczna w konwencji realistycznej.

·         Sceny batalistyczne przedstawione przez Jana Długosza – komiks utrzymany w konwencji humorystycznej.

·         Plakat promujący kulturę staropolską czasów Jana Długosza w konwencji realistycznej – Rycerze i chorągwie spod Grunwaldu.

[Konkurs jest jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach realizacji Powiatowego Projektu Edukacyjnego Jan Długosz Polak i Europejczyk. ]

 

1.      Cele konkursu:

§  Popularyzacja działalności i twórczości Jana Długosza; podkreślenie znaczenia Jego prac dla rozwoju polskiej i europejskiej kultury;

§  Rozwijanie i prezentowanie umiejętności artystycznych uczniów oraz propagowanie ich osiągnięć;

§  Tworzenie własnych prac plastycznych w różnych konwencjach – realistycznej i humorystycznej;

§  Zachęcenie do rozwijania zainteresowań historycznych i literackich oraz kompetencji plastycznych młodzieży;

§  Rozwijanie kreatywności oraz twórczego myślenia uczniów.

2.      Zasady konkursu i tematyka prac

§  Przedmiotem konkursu jest wykonanie: - pracy plastycznej w konwencji realistycznej, przedstawiającej wybrane postacie historyczne uwiecznione w Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, - plakatu w konwencji realistycznej, promującego kulturę staropolską czasów Jana Długosza, - komiksu, stanowiącego kompletną historię, inspirowaną kroniką dziejopisarza lub scenką o tematyce historycznej - na podstawie Krzyżaków Henryka Sienkiewicza.

[Komiks - opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków składających się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach).]

§  Technika wykonania pracy jest dowolna, np. rysunek, malarstwo;

§  Wielkość pracy nie może przekraczać formatu A3;

[Na odwrocie powinien znaleźć się czytelny opis zawierający: tytuł pracy, krótki opis zaprezentowanej scenki ze wskazaniem numeru księgi Roczników… lub tytuł scenki z Krzyżaków H. Sienkiewicza; dane autora: imię i nazwisko, nazwa szkoły gimnazjalnej, miejscowość.]

§  Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, ul. Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk; termin nadsyłania prac upływa 27 stycznia 2016r.;

 

§  Opiekunowie uczestników zgłaszają udział w konkursie plastycznym, wysyłając kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu), e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§  Maksymalna liczba prac plastycznych z jednej szkoły: 9.

3.      Kryteria oceniania:

§  samodzielność i oryginalność pracy,

§  technika wykonania,

§  walory estetyczne pracy,

§  przekaz wynikający z pracy.

4.      Nagrody:

§  I miejsce,

§  II miejsce,

§  III miejsce

§  oraz trzy równorzędne wyróżnienia.

5.      Wstępna data ogłoszenia wyników konkursu - 29 stycznia 2016r.

[ Lista laureatów zostanie zamieszczona w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ]

6.      We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury konkursu oraz organizatorzy.

 

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych prac w prasie i innych mediach w celach promocyjnych, związanych z realizowanym Powiatowym Projektem Edukacyjnym Jan Długosz Polak i Europejczyk bez powiadamiania autora.

 

8.      Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

 

[Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają Marianna Jabłońska i Leontyna Foltyn, tel. 23 692 0641.]

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej