Ciąża bez alkoholu

I. Misja programu

Badania wskazują na coraz niższy wiek inicjacji alkoholowej i seksualnej. Ponad połowa dziewcząt i chłopców w wieku 15 lat piła już alkohol. Corocznie kilkanaście tysięcy małoletnich dziewcząt zostaje matkami. Wiedza dotycząca wpływu etanolu na rozwijający się płód nadal jest mało powszechna, często zawiera błędne przekonania i mity. Obok tych niedostatków duże znaczenie ma lekkomyślne i lekceważące traktowanie poczętego dziecka, skupienie się na sobie, myślenie, że oczekiwane dziecko „znosi” alkohol bez szkód. Szczególnie młodzi rodzice, nieplanujący poczęcia dziecka, sami często jeszcze dzieci, są grupą wartą objęcia działaniami edukacyjnymi, wspierającymi także rozwój myślenia o sobie w kategoriach odpowiedzialności za decyzje, uczącymi przewidywać także odległe, często dramatyczne skutki pochopnych decyzji. Model picia alkoholu przez dziewczęta upodabnia się do męskiego a dynamika wzrostu spożycia alkoholu w tej grupie bywa większa niż u chłopców.

II. Cele programu

Alkoholowy Zespół Płodowy znany w Polsce jako FAS – Fetal Alkohol Syndrome nie dotyczy tylko dzieci matek alkoholiczek, jak się to stereotypowo uważa. Największe szkody w organizmie rozwijającego się dziecka alkohol czyni w pierwszym okresie ciąży. Wtedy jeszcze wiele matek nie wie, że należy zmienić swój styl życia, gdyż nie są świadome swojej ciąży. Ten program profilaktyczny przeznaczony jest dla młodych dziewcząt, które być może w najbliższej przyszłości nie planują być jeszcze matkami. Chcemy, aby wiedziały, że ciąża jest co prawda stanem fizjologicznym, ale są sytuacje, których przyszła matka powinna unikać. Do takich sytuacji należy spożywanie alkoholu. Do dzisiaj nie udało się określić tzw. bezpiecznej dawki alkoholu dla dziecka w okresie prenatalnym. To znaczy, że nikt, kto troszczy się o zdrowie Twojego przyszłego dziecka nie powinien nigdy zalecać Ci picia w ciąży niczego, co zawiera alkohol. Chcemy, aby dziewczęta były tego świadome, aby wiedziały, dlaczego odmawiają picia wina, piwa czy wódki w okresie, kiedy spodziewają się dziecka.

III. Zawartość programu

Program przeznaczony jest do realizacji podczas zajęć wychowawczych z młodzieżą. Wymaga od nauczyciela zapoznania się z podstawową wiedzą na temat FAS. Ta książeczka pomoże Ci w tym. Podręcznik zawiera scenariusz lekcji przeznaczony do realizacji w ciągu dwóch godzin lekcyjnych, a także materiały, które pomogą Ci jako wychowawcy w zapoznaniu się z tematem FAS. W programie  wykorzystujemy angielski film dokumentalny pt. „Wieczne dziecko”. Realizacja polega na przeprowadzeniu w grupie klasowej 90 minutowego spotkania. Spotkanie to jest zaplanowane jako warsztaty i obejmuje pracę w małych grupach, oglądanie filmu pt. „Wieczne dziecko” oraz dyskusję. Nauczyciel podczas spotkania pełni rolę moderatora.