Projekty w roku szkolnym 2016_2017

„Nie Oceniaj”

 Inauguracja projektu profilaktycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyła się poprzez niecodzienną wystawę fotograficzną. Zdjęcia z udziałem uczniów mają za zadanie przekazać uczucia i emocje towarzyszące zachowaniom człowieka.Projekt profilaktyczny „Nie Oceniaj” Inauguracja projektu profilaktycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyła się poprzez niecodzienną wystawę fotograficzną. Zdjęcia z udziałem uczniów mają za zadanie przekazać uczucia i emocje towarzyszące zachowaniom człowieka.Promują właściwe postawy min: tolerancję, szacunek wobec innych ludzi jednocześnie negując dyskryminacje, agresje i obojętność. Celem projektu „Nie Oceniaj” jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom nietolerancji, dyskryminacji czy wykluczenia społecznego, a także jasny przekaz, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i prawo do zachowania własnej odrębności. Zadaniem projektu jest udzielenie młodym ludziom wskazówek, dotyczących właściwych, pożądanych postaw społecznych, a także sztuka poznania i zrozumienia drugiego człowieka, niezależnie od tego kim jest, zaakceptowania jego kultury, tradycji i stylu życia. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu, realizowany z udziałem klasy I TLb i I LO pod kierunkiem p. Aleksandry Lasockiej i p. Angeliki Chrzanowskiej. Zdjęcia wykonał uczeń I TI a Szymon Boligłowa.

Powiatowy Projekt Edukacyjny

,,Zawodowcy przyszłości" Zmiany zachodzące we współczesnym szkolnictwie ponadgimnazjalnym mają na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Idea taka towarzyszy również Powiatowemu Projektowi Edukacyjnemu ,, Zawodowcy przyszłości’’, realizowanemu przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.,,Zawodowcy przyszłości" Zmiany zachodzące we współczesnym szkolnictwie ponadgimnazjalnym mają na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Idea taka towarzyszy również Powiatowemu Projektowi Edukacyjnemu ,, Zawodowcy przyszłości’’, realizowanemu przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.W środę, 14 grudnia br., w Zespole odbyła się inauguracja przedsięwzięcia, w której udział wzięli zaproszeni goście oraz młodzież. Uroczystość rozpoczął dyrektor - p. Jarosław Druchniak , który przywitał gości i zaprezentował koncepcję rozwoju szkoły, jej osiągnięcia oraz tradycje. Cele i działania projektowe przedstawiła p. Anna Świerczewska, koordynująca przedsięwzięcie wraz z p. Dorotą Sobocińską. Bardzo ciekawym punktem programu były prezentacje uzdolnionych uczniów Technikum nr 1 (informatycy i ekonomiści), tegorocznych stypendystów Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (w ramach projektu unijnego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkol zawodowych”). Uczniowie przybliżyli założenia swoich projektów badawczych. Referaty na temat szkolnictwa zawodowego w aspekcie aktualnych potrzeb rynku pracy wygłosili: p. Janusz Borzyński, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, p. Joanna Groszkowska – przedstawicielka firmy Mardom oraz wicedyrektor Zespołu - p. Luiza Truchel. Swoje zadowolenie wyraził również p. Jacek Zawiśliński, dyrektor Kuratorium Oświaty, Delegatury w Ciechanowie, absolwent naszej szkoły: „Cieszę się ze szkoła realizuje przedsięwzięcie, promujące kierunki zawodowe, ponieważ ich ukończenie gwarantuje zdobycie dobrej pracy, przynoszącej satysfakcję. Warto również podkreślić, iż kształcenie dobrych specjalistów to tradycja Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.” Gratulacje dla dyrekcji przekazał również Wiesław Wernik, pracownik Biura Karier, reprezentujący Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. „Zawodowcy przyszłości” to projekt, który będzie realizowany przez uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do końca 2017 roku. Zapraszamy gimnazjalistów do udziału w tym przedsięwzięciu, promującym kształcenie zawodowe. Współorganizatorzy projektu: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Urząd Pracy w Pułtusku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowych w Ciechanowie, Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY.

Projekt „Czytam, więc jestem”

„Czytam, więc jestem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Pułtusku 25 listopada 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego zaangażowani w projekt edukacyjny „Czytam, więc jestem” czytali bajki wychowankom SOSW w Pułtusku. Kinga Milewska (kl. II TL) odczytała bajkę pt. „Miś” do akompaniamentu Jakuba Wałowskiego (kl. I Ti „b”). Przedsięwzięcie mające na celu upowszechnienie czytelnictwa było częścią programu realizowanego przez Bibliotekę Zespołu.

Powiatowy Projekt Edukacyjny

,,Zawodowcy przyszłości" Zmiany zachodzące we współczesnym szkolnictwie ponadgimnazjalnym mają na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Idea taka towarzyszy również Powiatowemu Projektowi Edukacyjnemu ,, Zawodowcy przyszłości’’, realizowanemu przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.W środę, 14 grudnia br., w Zespole odbyła się inauguracja przedsięwzięcia, w której udział wzięli zaproszeni goście oraz młodzież. Uroczystość rozpoczął dyrektor - p. Jarosław Druchniak , który przywitał gości i zaprezentował koncepcję rozwoju szkoły, jej osiągnięcia oraz tradycje. Cele i działania projektowe przedstawiła p. Anna Świerczewska, koordynująca przedsięwzięcie wraz z p. Dorotą Sobocińską. Bardzo ciekawym punktem programu były prezentacje uzdolnionych uczniów Technikum nr 1 (informatycy i ekonomiści), tegorocznych stypendystów Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (w ramach projektu unijnego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkol zawodowych”). Uczniowie przybliżyli założenia swoich projektów badawczych. Referaty na temat szkolnictwa zawodowego w aspekcie aktualnych potrzeb rynku pracy wygłosili: p. Janusz Borzyński, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, p. Joanna Groszkowska – przedstawicielka firmy Mardom oraz wicedyrektor Zespołu - p. Luiza Truchel. Swoje zadowolenie wyraził również p. Jacek Zawiśliński, dyrektor Kuratorium Oświaty, Delegatury w Ciechanowie, absolwent naszej szkoły: „Cieszę się ze szkoła realizuje przedsięwzięcie, promujące kierunki zawodowe, ponieważ ich ukończenie gwarantuje zdobycie dobrej pracy, przynoszącej satysfakcję. Warto również podkreślić, iż kształcenie dobrych specjalistów to tradycja Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.” Gratulacje dla dyrekcji przekazał również Wiesław Wernik, pracownik Biura Karier, reprezentujący Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. „Zawodowcy przyszłości” to projekt, który będzie realizowany przez uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do końca 2017 roku. Zapraszamy gimnazjalistów do udziału w tym przedsięwzięciu, promującym kształcenie zawodowe. Współorganizatorzy projektu: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Urząd Pracy w Pułtusku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowych w Ciechanowie, Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY.

                                                                Sukces grafików z Ruszkowskiego
Grafika komputerowa to dziedzina wymagająca zarówno uzdolnień artystycznych, jak też kreatywności. Uczeń klasy II Technikum nr 1 w Zespole Szkól Zawodowych im. J. Ruszkowskiego – Piotr Rogalski wraz z kolegą – Bartoszem Zadrożnym opracowali projekt graficzny kartki świątecznej w ramach konkursu „Magia świąt”, ogłoszonego przez IT Szkołę. Jury konkursu wybrało właśnie ich projekt spośród 2080 prac nadesłanych z całej Polski.
Gratulujemy sukcesu!                                                                                                                                           Udział w konkursie IT Szkoły stanowił część projektu edukacyjnego „Zawodowcy przyszłości”, koordynowanego przez p. Annę Świerczewską i p. Dorotę Sobocińską.

http://www.zszpultusk.edu.pl/images/grafikow2a.jpg           http://www.zszpultusk.edu.pl/images/grafikowa.jpg

   

,, Czytam, więc jestem”

,, Czytam, więc jestem” - projekt biblioteczny w Ruszkowskim W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku otrzymał grant w wysokości 15000 zł na zakup książek do Biblioteki Szkolnej w ramach projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).Warunkiem otrzymania dotacji było napisanie projektu upowszechniającego czytelnictwo. Wśród zadań przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 znalazły się m.in.: • konkursy czytelnicze; • spotkania metodyczne; • wieczorki poetyckie; • konferencje promujące czytelnictwo; • program edukacyjny ,,Czytam , więc jestem”. Przedsięwzięcia realizowane będą we współpracy z Pułtuską Biblioteką Publiczną im. J. Lelewela, Biblioteką Pedagogiczną oraz Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku. Wśród zakupionych książek znajdą się najnowsze pozycje beletrystyczne oraz lektury szkolne. Koordynatorkami projektu są nauczycielki: Dorota Sobocińska i Anna Świerczewska. Zapraszamy uczniów ZSZ im. J. Ruszkowskiego do skorzystania z oferty Biblioteki Szkolnej.

Sukces!

Sukces Ruszkowiaków! Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku to szkoła z tradycjami, kształcąca specjalistów w różnych zawodach. O wysokim poziomie kształcenia, szczególnie w Technikum nr 1, świadczą zarówno wyniki maturalne, jak i zdawalność egzaminów zawodowych naszych uczniów. Ogromnym sukcesem dla szkoły są stypendyści, uzdolnieni uczniowie, pragnący zrealizować indywidualne projekty. W tym roku szkolnym 16 uczniów Zespołu otrzymało stypendium zawodowe ze środków Urzędu Marszałkowskiego (w ramach projektu unijnego).Pozytywną opinię komisji stypendialnej uzyskało 9 informatyków ( Patryk Mróz, Adam Sadowski, Paweł Stelmach, Adrian Patrycy, Aleksander Dobrosielski, Marcin Dobrzyński, Tomasz Jabłonowski, Kacper Matuszewski, Konrad Marciniak ), którzy swoje projekty przygotowali pod kierunkiem p. Doroty Sobocińskiej, p. Anny Świerczewskiej oraz p. Artura Koźlińskiego. Stypendium otrzymało także 7 ekonomistów ( Klaudia Milewska, Roksana Grabowska, Milena Sobczak, Gabriela Ochtabińska, Karolina Jakubowska,Szymon Godlewski, Kamil Jagielski ), nad których indywidualnym rozwojem czuwają nauczycielki przedmiotów zawodowych: p. Hanna Lewandowska, p. Danuta Filipiak, p. Katarzyna Dyga). Kwotę stypendium – 4152 zł uczniowie przeznaczą na sprzęt, oprogramowanie, kursy i szkolenia oraz literaturę specjalistyczną. Stypendystom i opiekunom serdecznie gratulujemy!

Walewska 2017

Ruszkowiacy towarzyszyli Walewskiej Młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół Zawodowych                           im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku angażuje się w wiele przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych. 9 lutego br. ośmiu uczniów Technikum nr 1 (Kamil Dymkowski, Piotr Nalewajk, Paweł Warda, Wojciech Chodkowski, Arkadiusz Żołyński, Patryk Osiński, Bartosz Zadrożny, Krystian Solmiński) towarzyszyło kandydatkom do tytułu Walewskiej 2017r. w prezentacjach scenicznych.Konkurs zorganizowali: Burmistrz Miasta Pułtusk, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku oraz Pułtuska Gazeta Powiatowa. Przystojni uczniowie wspierali również swoje piękne koleżanki z klasy 2TL (Klaudię Olstowską, Paulinę Zabielską, Martę Wasilewską),uczestniczące w tym konkursie. Opiekę nad uczniami sprawowała, zaangażowana        w próby poprzedzające konkurs, p. Dorota Sobocińska, która wraz z wicedyrektor Zespołu p. Dorotą Budziszewską odebrała podziękowanie z rąk organizatorów.                                                                    

 A. Świerczewska

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz w Ruszkowskim 08.02.2017r. w Zespole Szkół Zawodowych im. J, Ruszkowskiego w Pułtusku odbyło się podsumowanie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza. Wspólnie z uczniami i nauczycielami z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Ks. Biskupa Noskowskiego, Biblioteką Główną im. Andrzeja Bartnickiego w Pułtusku oraz Miejską Biblioteką Publiczną im J. Lelewela realizowaliśmy szereg przedsięwzięć, mających na celu nie tylko upowszechnienie informacji na temat życia i twórczości noblisty ale przede wszystkim ważnych wartości etycznych wpisanych w jego dzieła oraz wielu kompetencji niezbędnych w rozwoju intelektualnym młodzieży.Henryk Sienkiewicz okazał się inspiracją dla młodych ludzi, którzy bardzo twórczo włączyli się w realizowane w szkole i środowisku lokalnym przedsięwzięcia. Szczególnym zaangażowaniem i kreatywnością wykazali się uczniowie z klas: I, III i IV w zawodzie technik ekonomista oraz wszystkie klasy w zawodzie technik informatyk. Koordynatorkami tych przedsięwzięć były panie: Leontyna Foltyn, Danuta Filipiak i Dorota Budziszewska. Uczniowie pracowali pod opieką nauczycieli polonistów oraz informatyków z naszej szkoły oraz Gimnazjum nr 3. W drugiej części spotkania jury w składzie: pani Jadwiga Miecznikowska, pani Katarzyna Jankowska, pani Bożena Potyraj oraz pan Piotr Karkowski wyłoniło laureatów w międzyszkolnym konkursie Sienkiewicza znać i czytać warto… Wręczono również nagrody uczniom biorącym udział w konkursie szkolnym „Co dziś z Sienkiewicza?”- komiks. Laureaci konkursu polonistycznego I miejsce – uczennica Julia Knabeldorf z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Ks. Biskupa Noskowskiego II miejsce – uczennica Aleksandra Godlewska z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Ks. Biskupa Noskowskiego III miejsce – uczeń Kacper Matuszewski z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku Wyróżnienia: - Wiktor Grochowski, uczeń z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Ks. Biskupa Noskowskiego - Zuzanna Charzyńska, uczeń z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Ks. Biskupa Noskowskiego Laureaci Szkolnego Konkursu Informatycznego „Co dziś z Sienkiewicza?”- komiks, - I miejsce ex aequo : Wiktor Dubaj, Mariusz Dziewulski - uczniowie kl. I technik informatyk oraz Bartosz Zadrożny, Piotr Rogalski uczniowie kl. II technik informatyk - wyróżnienie: Kacper Matuszewski, uczeń kl. III technik informatyk Uczniowie wykonywali prace w duecie lub indywidualnie. Oceniano: oryginalność pomysłu, poziom artystyczny wykonania; właściwą zawartość merytoryczną, zgodną naczelnym hasłem konkursu „Co dziś z Sienkiewicza?”, poziom graficznego opracowania komiksu. Komisja konkursowa w składzie: Pani Dorota Budziszewska – przewodnicząca Pani Danuta Filipiak – członek Pan Łukasz Dymkowski – członek Koordynatorki przedsięwzięcia: Dorota Budziszewska, Leontyna Foltyn, Danuta Filipiak

,,Czytam więc, jestem”

,,Czytam więc, jestem” Od września br. Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje projekt edukacyjny, mający na celu upowszechnianie czytelnictwa. 10 marca br. w ramach współpracy z SOSW w Pułtusku odbyło się spotkanie, podczas którego uczeń klasy I TI b – Sebastian Pęk odczytał wychowankom Ośrodka piękną, metaforyczną opowieść o przemijaniu autorstwa Leo Buscaglia. Koordynatorkami projektu są nauczycielki: Dorota Sobocińska i Anna Świerczewska

Projekt Edukacyjny i Obywatelski o Mandat Posła
 na  XXIII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży

      W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego od 13.03.2017 roku jest realizowany Projekt Edukacyjnym i Obywatelski XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży pt. „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. W ramach działań projektowych przeprowadziłyśmy wywiad z przedstawicielem Rady Miasta- radnym Sławomirem Krysiakiem oraz sondaż uliczny wśród mieszkańców Pułtuska, podczas którego wręczano folder dotyczący Mieczysława Dziemieszkiewicza.Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach tego projektu było uczestnictwo w Sesji Rady Miasta i zaprezentowanie najważniejszych założeń projektu. Wykorzystałyśmy również wystawę na temat: „Żołnierzy Wyklętych”, która służy propagowaniu wiedzy na temat lokalnych bohaterów w przestrzeni publicznej,  przygotowaną przez uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi.

Cele tegorocznej Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży są następujące: 

·        nauka postaw patriotycznych i obywatelskich oraz współodpowiedzialność młodych ludzi za podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;

·        popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o bohaterach lokalnych oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej i narodowej;

·        uświadomienie wpływu ustroju totalitarnego i jego mechanizmów działania na życie społeczne;

·        uświadomienie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej;

·        przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

Konkurs ten organizowany jest przez Kancelarię Sejmu RP oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej od wielu lat. Nasza szkoła uczestniczy w nim od 2000 roku. W tym okresie jako laureaci nasze koleżanki i koledzy wielokrotnie uczestniczyli w Sesjach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wydarzenie to wpisało się w tradycję Szkoły.

Koordynatorkami projektu są: p. Jadwiga Budziszewska, p. Hanna Lewandowska i p. Dorota Sobocińska.

Opracowały: Ewelina Gołębiowska, Natalia Sińczuk z klasy IILos

E-senior w Ruszkowskim

Powiatowy Projekt Edukacyjny ,,Zawodowcy przyszłości”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku zakłada współpracę ze środowiskiem lokalnym. 25 kwietnia br. w Zespole odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły – Kacpra Matuszewskiego i Tomasza Jabłonowskiego z seniorami z Dziennego Domu Pomocy „Senior-Wigor” w Pułtusku. Tegoroczni stypendyści , uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zaprezentowali projekt informatyczny Kacpra – aplikację „E-senior”, ułatwiającą starszym ludziom korzystanie z systemu Windows. Zadowoleni seniorzy zadeklarowali dyrektorowi Zespołu – Jarosławowi Druchniakowi chęć dalszej współpracy z młodzieżą. Spotkanie zorganizowały nauczycielki: Dorota Sobocińska (opiekunka stypendysty - Kacpra Matuszewskiego) oraz Anna Świerczewska.

Ruszkowiacy w Mardomie

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego Pułtusku od kilku lat współpracuje z firmą Mardom w realizacji różnego rodzaju projektów edukacyjnych, przedsięwzięć oraz praktyk . 24 kwietnia br. młodzież z klas I i IV Technikum nr 1 w zawodzie technik informatyk uczestniczyła w wycieczce programowej do tego przedsiębiorstwa. Z funkcjonowaniem firmy zapoznali uczniów pracownicy: p. Joanna Groszkowska oraz p.Grzegorz Sosiński, specjalista z branży IT. Organizatorem wycieczki była nauczycielka – Dorota Sobocińska.

„Cyfrowobezpieczni.pl”

11 kwietnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pułtusku obyło się spotkanie, mające na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń związanych z internetem. Prezentację nt. bezpieczeństwa w sieci przedstawił uczeń Technikum nr 1 w zawodzie Technik informatyk –Bartosz Zadrożny, który omówił skutki cyberprzemocy. Spotkanie jest częścią projektu „Cyberbezpieczni”, realizownego przez nauczycieli SOSW w Pułtusku – Marta Tetwejer i Olgę Sepełowską we współpracy z Dorotą Sobocińską, nauczycielką Zespołu Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego.

Od września 2016 r. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje Powiatowy Projekt Edukacyjny „Zawodowcy przyszłości”. Częścią przedsięwzięcia było spotkanie z pracownikiem warszawskiej firmy BBA Transport System – Hubertem Sadziakiem (absolwentem naszej szkoły). Uczestniczyły w nim wszystkie klasy Technikum nr 1 w zawodzie technik logistyk. Prowadzący spotkanie przedstawił profil firmy oraz jej działalność z uwzględnieniem zagadnień transportowo – spedycyjnych. Koordynatorką spotkania była p. Dorota Sobocińska.

W ramach realizacji projektu stypendialnego „Mazowsze – stypendia dla szkół zawodowych” uczennica klasy III Tek Klaudia Milewska, przeprowadziła wywiady z absolwentami naszej szkoły, a obecnie studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie- Lizą Stępkowską oraz Damianem Dawidczykiem. Wywiady dotyczyły tematu trafności wyboru kierunku kształcenia.

Z podsumowaniem wniosków przygotowanych przez Klaudię, płynących z analizy wywiadów można zapoznać się poniżej.

WYNIK WYWIADU NT. TRAFNOŚCI WYBORU KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Na podstawie przeprowadzonych rozmów oraz wywiadów ze studentami można stwierdzić, że młodzi ludzie trafnie wybierają kierunki kształcenia. Dzięki wyborowi konkretnego zawodu w szkole średniej, spotkaniom organizowanym  w szkołach oraz możliwości odbywania praktyk zawodowych, wybór kierunku studiów staje się dla młodych ludzi dużo łatwiejszy. Podejmują oni decyzje, z których są usatysfakcjonowani. Ekonomia oraz kierunki z nią związane są kierunkami atrakcyjnymi na rynku pracy, dzięki czemu zdobycie dobrze płatnej i ciekawej pracy po ukończeniu studiów nie jest trudne. Istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych księgowych, dlatego właśnie młodzi ludzie- absolwenci szkół średnich- coraz częściej wybierają kierunki ekonomiczne. Dają one gwarancję zdobycia dobrej pracy, w której można się realizować i przy tym otrzymywać zadowalające wynagrodzenie.