POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063514 ”Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu:

”Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”

 

POWIAT PUŁTUSKI OGŁASZA NABÓR

OSÓB ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE.

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Kierunki kształcenia :

* technik informatyk - III klasa
* technik logistyk  – III klasa

* technik ekonomista – III klasa

Docelowo zrekrutowanych zostanie:

10 osób z III klasy o kierunku kształcenia technik informatyk,

10 osób z III klasy o kierunku kształcenia technik logistyk,

10 osób z III klasy o kierunku kształcenia technik ekonomista.

Uczniowie objęci zostaną stażem – 80 godzin  w terminie od 19 stycznia do 1 lutego 2020 r.

Staż odbywać się będzie w Portugali w mieście Lizbona. W ramach 2 tygodniowego pobytu uczniowie uczestniczyć będą w stażach w portugalskich firmach oraz otrzymają wsparcie w postaci programu kulturowego, podczas którego będą zwiedzać Lizbonę i poznawać kulturę kraju.

W ciągu 2 tygodniowego pobytu uczniowie przez 8 godzin dziennie odbywać będą staż (od poniedziałku do piątku) natomiast w weekendy będą uczestniczyć w programie kulturowym.

Uczniowie otrzymają kieszonkowe.  

Przed wyjazdem odbywać się będą obowiązkowe zajęcia przygotowawcze:

- wsparcie językowe: 10 godzin lekcyjnych z języka angielskiego i 10 godzin lekcyjnych z języka portugalskiego,

- kulturowe – 5 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika,

- pedagogiczne – 5 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika.

Zapewniony będzie bezpłatny dojazd na miejsce odbywania stażu i powrót do kraju, zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW, KL polisa zdrowotna na czas trwania mobilności. Uczniowie zobowiązani będą do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Przed wyjazdem uczniowie muszą  posiadać ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Regulamin rekrutacji udostępniono na stronie internetowej szkoły: http://zszpultusk.edu.pl

FORMULARZE NALEŻY SKŁADAĆ DO SEKRTARIATU SZKOŁY

DO DNIA 21 PAŹDZIERNIKA BR.

Formularze dostępne są do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,  oraz w  biurze projektu:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku (Wydział Rozwoju i Promocji, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 ,  06-100 Pułtusk, piętro I, pokój nr 2.19).

 

REKRUTACJA TRWA OD 15 DO 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

Uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji  i wypełnią deklarację uczestniczenia w projekcie w przypadku rezygnacji z przyczyn innych niż choroba lub ważne zdarzenie losowe zobowiązani będą do zwrotu kwoty dofinansowania na uczestnika mobilności.