Nowy logotyp

Warszawa, 10 października 2019 r.

Program edukacyjny UODO ma nowy logotyp

Dziecko w świecie pełnym nowinek technicznych – jak się powinno w nim poruszać, aby nie narazić własnych danych osobowych na utratę? Odpowiedzi m.in. na to pytanie dostarcza realizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych program edukacyjny dla szkół „Twoje dane - Twoja sprawa”, którego X edycja rozpoczęła się na początku października 2019 r. Inauguracji jubileuszowej edycji programu towarzyszyła premiera nowego logotypu.

 Po co powstał nowy logotyp?

 Chęć wzmocnienia rozpoznawalności programu wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, stała się impulsem dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych, aby od nowego roku szkolnego 2019/2020 szkoły realizowały program z nowym logotypem.

 – Program „Twoje dane – Twoja sprawa” jest realizowany nieprzerwanie od 2009 r., a więc pojawił się znacznie wcześniej niż RODO, w którym to zwrócono uwagą na potrzebę edukowania najmłodszych w zakresie ochrony danych osobowych. Rocznie przystępuje do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie rocznie Program realizuje ok. 3 000 nauczycieli oraz 40 000 uczniów – powiedziała Urszula Góral, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

Co prezentuje nowy logotyp?

Aktualny znak prezentuje dziecko otoczone symbolami wielu współczesnych urządzeń i rozwiązań komunikacyjnych, z których korzysta lub przebywa w miejscach umożliwiających łatwy do nich dostęp. Urządzenia te, jak również dostępne za ich pośrednictwem aplikacje, ułatwiają dziecku funkcjonowanie we współczesnym świecie, np. są przydatne do nauki lub realizacji pasji. Jednocześnie nieumiejętnie używane mogą również nieść zagrożenia, z których dziecko z uwagi na wiek i brak doświadczenia może nie zdawać sobie sprawy.

– Użyta w logotypie nazwa programu – „Twoje dane – Twoja sprawa” – ma uświadamiać młodemu odbiorcy potrzebę odpowiedzialnego posługiwania się współczesnymi technologiami z poszanowaniem prywatności – powiedział Adam Sanocki rzecznik prasowy UODO.

Zastosowana w logotypie modna i nowoczesna kolorystyka oraz krój czcionki wzmacniają edukacyjny charakter programu. Dlatego logotyp ma kojarzyć się uczniom, że program, to kopalnia wiedzy o ochronie danych osobowych oraz dobrych praktyk, dzięki którym staną się bardziej świadomymi członkami zarówno społeczności szkolnej i lokalnej, jak i globalnej wioski. Takie też jest założenie programu edukacyjnego UODO.

Do czego odnosi się nowy logotyp?

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych uczniów w polskich szkołach. Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Od 10 lat UODO przekonuje nauczycieli, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

***

Z roku na rok wrasta liczba szkół i placówek oświatowych, które uczestniczą w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”. Nauczyciele i uczniowie zrealizowali jak dotąd wiele ciekawych, w tym nowatorskich, inicjatyw edukacyjnych. Aktywność nauczycieli przejawia się nie tylko realizowaniem pogadanek na temat prywatności i ochrony danych podczas lekcji wychowawczych. Wiele inicjatyw to zabawy, gry, quizy, a więc bardziej interesujące dla uczniów formy nauki. Uczniowie uczestniczą w tych przedsięwzięciach także w twórczy sposób – piszą wiersze i opowiadania, komponują piosenki, starsi uczniowie uczą młodszych. Swoimi działaniami potrafią zainteresować nie tylko rodziców czy dziadków, ale także urzędników samorządowych oraz lokalnych dziennikarzy.

Honorowymi patronami programu są Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Więcej informacji o programie znajduje się w opracowaniu dołączonym do wiadomości oraz pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts.