Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

W PUŁTUSKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku przy ul. Tysiąclecia 12 , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. (023) 692 06 41 .
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku: JMS AUDYT sp. z o.o. Marcin Szymanik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez (wpisać nazwę jednostki) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez (wpisać nazwę jednostki) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

- inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

- inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

- w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkwskiego w Pułtusku.Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia (wpisać nazwę głównego aktu prawnego który opisuje zadania jednostki) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.