Podziękowanie

Wspomnienia z Sankt Petersburga

Projekt wymiany młodzieży: ?Zainspirowani malarstwem historycznym Polski i Rosji", a koncepcja pracy szkoły

Projekt wymiany młodzieży: „Zainspirowani malarstwem historycznym Polski i Rosji", a koncepcja pracy szkoły
    Cele i zadania realizowane podczas wymiany międzynarodowej korespondują bezpośrednio
 z Koncepcją pracy Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego
 w Pułtusku na lata 2015-2020. Wpisują się również w priorytety roku szkolnego 2016-2017.
Szkoła już kolejny raz uczestniczy w wymianie międzynarodowej młodzieży, której efekty są dla nas bardzo cenne, ponieważ umożliwiają uczniom właściwy rozwój w bardzo atrakcyjnej formie.
    Serdecznie dziękujemy organizatorom przedsięwzięcia, a młodzieży, uczestniczącej 
w projekcie,  życzymy dalszych niezapomnianych wrażeń podczas realizacji drugiej części dwustronnego projektu i samego pobytu uczniów i nauczycieli ze szkoły Nr 225 z Sankt Petersburga w Pułtusku.                                                                                                    Wicedyrektor Dorota Budziszewska

Międzynarodowy projekt wymiany młodzieży w Ruszkowskim c.d.

 Dobiegła końca pierwsza część dwustronnej wymiany młodzieży Pułtusk-Sankt Petersburg. 10 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego wraz z dwiema opiekunkami uczestniczyło w wyjeździe do byłej stolicy Rosji i realizowało pierwszą część projektu w tamtejszej zaprzyjaźnionej szkole ogólnokształcącej Nr 225. Młodzież obu szkół bardzo szybko znalazła wspólne tematy do rozmowy, wymieniała własne spostrzeżenia i poglądy.                                 .                     W trakcie wycieczek uczestnicy  zwiedzili Peterhof- letnią rezydencję carów, która zachwyciła swoim przepychem. Pogoda sprzyjała spacerowi nadbrzeżem Zalewu Fińskiego. Meczetu  i  soborów: Zmartwychwstania Pańskiego, Św. Izaaka czy Kazańskiego nie sposób opisać słowami. Duże wrażenie wywarł na  uczestnikach z Polski również nocny seans podnoszenia mostów na Newie przy dźwiękach muzyki. Pierwszy raz mieliśmy okazję uczestniczyć w grze miejskiej w najstarszej części miasta- Pietropawłowskiej Twierdzy. Nauczycielki z Petersburga przygotowały  dla nas także  konkurs, który przeprowadzony został w Ermitażu. Nie sposób poznać całej kolekcji zbiorów, jest ich tutaj około 3 mln. Na pobieżne obejrzenie wszystkich eksponatów (1 minuta – 1 eksponat), zwiedzając po 10 godzin dziennie trzeba 12 lat. My poznaliśmy tylko wybrane arcydzieła, a za dobrze wykonane zadanie konkursowe otrzymaliśmy drobne upominki. Podczas rejsu statkiem po kanałach i Newie zobaczyliśmy  pomnik czyżyka. To podobno najmniejszy pomnik na świecie... Mierzy 11 cm.  Znajduje się na nabrzeżu rzeki Fontanki. Niezapomniane wrażenia  przywieźliśmy do Pułtuska, będą one nam towarzyszyć jeszcze długo. Był to świetny wyjazd: wspaniałe miejsca, mili ludzie, otwarci koledzy. 

         Dziękujemy za niezapomniane wrażenia naszym Paniom:Bożenie Jaskulskiej pomysłodawczyni projektu i Marynie Prewęckiej nauczycielce języka angielskiego.

Uczniowie biorący udział w wymianie:
Justyna Baj, Ewelina Gołębiowska, Aleksandra Ilczuk, Natalia Niewiadomska, Ilona Ogrodnik,
Marcin Dobrzyński, Rafał Malinowski, Konrad Marciniak,  Przemysław Skura, Jakub Zakrzewski.

 

 

 

Powitanie w Sankt Petersburgu

Zwiedzamy Ermitaż

Tak mieszkamy

 

 

  

Pierwszy dzień i noc w Petersburgu

 

Ostatnie przygotowania do wyjazdu

Już niedługo wyjeźdżamy

15 października odbyło się spotkanie z rodzicami uczestników wyjazdu do Sankt Petersburga. Rodzice zaproszeni do współpracy, otrzymali szczgółowe informacje dotyczące wyjazdu i wymiany młodzieży.

 

Projekt wymiany młodzieży 2016

Międzynarodowy projekt wymiany młodzieży

            Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego i 225 Liceum w Sankt Petersburgu we  współpracy z Europejską Fundacją Edukacji i Rozwoju realizują atrakcyjny projekt wymiany międzynarodowej między rówieśnikami obu szkół, którego głównym celem jest pogłębienie wiedzy na temat historii Polski i Rosji oraz malarstwa historycznego obu narodów, będących źródłem budowania tożsamości narodowej. Uczestnicy podczas realizacji projektu  wykorzystają nowe technologie do poznawania historii w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej.  

Projekt:    "Zainspirowani malarstwem historycznym Polski i Rosji" uzyskał dofinansowanie na realizację działań ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia  przeznaczonych na przedsięwzięcia podejmowane w ramach kontaktów młodzieżowych:

„Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”.

Integralną częścią wiodącego tematu projektu będą elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów, mające na celu stworzenie możliwości zacieśnienia i pogłębiania wzajemnych kontaktów między młodzieżą obydwu państw, odkrywania przez uczestników projektu wspólnych cech, ale także akceptacja dla różnic, przezwyciężanie stereotypów, barier i uprzedzeń. Udział w projekcie będzie sprzyjał dialogowi międzykulturowemu a także promocji naszej szkoły i  miasta.

Planowane jest zorganizowanie 2 wizyt młodzieży i ich opiekunów: w Polsce i Rosji.Pierwszy wyjazd odbędzie się do Petersburga we wrześniu 2016 r. Następnie młodzież ze szkoły z Petersburga przyjedzie w październiku 2016r. do Pułtuska w celu realizacji dalszej części tematyki i sfinalizowania działań związanych z projektem.

   

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej